Fotbollens framtid: Hållbara arenor och miljövänlig teknologi

Fotbollens framtid illustration

Fotbollens popularitet världen över är omvittnad och dess roll i samhällen och kulturer kan knappast överskattas. Men i takt med att medvetenheten om klimatförändringar och miljöproblem ökar, väcks också allt större frågor kring sportens hållbarhet. Hur påverkar byggandet och underhållningen av stora fotbollsarenor vår planet? Och vilka steg tas mot att göra fotboll till en … Läs mer