Kvinnofotbollens utveckling

Kvinnofotbollens utveckling illustration

Kvinnofotbollen har under de senaste decennierna genomgått en anmärkningsvärd utveckling. Från att ha varit en sport som knappt uppmärksammades utanför ett fåtal länder, har den vuxit fram till att bli en global företeelse med professionella ligor, stora sponsorsavtal och täta internationella tävlingar. Utvecklingen har inte varit utan sina utmaningar, och det finns fortfarande avsevärda skillnader … Läs mer