Hur kan tränare utveckla sitt lag tack vare domarutbildning?

Hur kan tränare utveckla sitt lag tack vare domarutbildning? illustration

Tränare spelar en avgörande roll i utvecklingen av ett lag. Ofta fokuserar dock diskussionen på teknisk och taktisk träning, medan andra aspekter såsom domarutbildning kan hamna i skymundan. Att förstå spelreglerna på djupet och att kunna tillämpa dem under matchsituationer är dock vitalt för ett lags framgång. Tränare som deltar i domarutbildningar finner nya sätt … Läs mer